Veronika Torová

Od nepaměti mně lákala posvátná místa, zelené kopce, megality, menhiry, kamenné kruhy... Dýchal na mně závan starých příběhů, vůně tlející země, různorodé energie, otisky dobrých skutků, ale i bolest z událostí, které se na dávných místech staly.

 

At´ se jedná o kulturu keltskou, egyptskou, či civilizace z dob Atlantidy, Lemurie a nebo Avalonie - všechny tyto světy mi přišly známé...


Nejvíce jsem tíhla ke keltské kultuře a jejím tradicím. Poznávala jsem keltské svátky, mluvila jsem s draky a jednorožci, přitahovaly mne byliny a kotlíky. Vyráběla jsem voňavá vykuřovadla, poznávala jsem studánky a z jejich vod poté vytvářela esence. To vše mne těšilo, bylo pro mne nové ale zároveň velice známé. Byla jsem tímto světem nadšená...

Postupně jsem zjistila, že umím vnímat duchy zemřelých a duchy míst a že často vidím karmické souvislosti s lidmi, které potkávám... Pochopila jsem, proč se mi v životě dějí určité věci, jako neopodstatněné strachy, obavy o život, emocionální propady a mnoho vztahových úskalí...


  Vhledy do minulých životů mi daly pochopení a úlevu, ale i možnost uvidět příčinu těchto záležitostí. Mohla jsem se k nim postavit a přeměnit emoce a stará nefunkční přesvědčení, či mentální vzorce na novou formu.

Začala jsem vnímat, že postupně, jak se přetvářím, tak se do mé blízkosti dostávají lidé, kterým mohu svými vhledy pomoci a nasměrovat je dál na jejich křižovatkách života. Zjistila jsem, že je mohu navést k pochopení jejich situace, že je mohu nasměrovat k rozklíčování příčin toho co se jim děje a posléze k propuštění starých vlivů.

Na své cestě věřím v neviditelnou moc přírodních sil a kouzel, v moudrost vesmíru a lásku matky Země, která mě miluje jako své dítě... zná všechny moje kroky, moje myšlenky, moje stíny i veškeré mé pocity.

Veronika

Instagram

Obchod

  • Facebook
  • Instagram

© 2019 MoonGrail Veronika Torová

Napište nám