top of page

Karmické léčení

Zabývám se léčebným vhledem směřujícím k příčinám, kde vznikly životní disharmonie, nemoci, vztahové a rodové záležitosti. Příčiny mohou pramenit ze starých přesvědčení, četných negativních mentálních vzorců, hlubokých bolestivých událostí či jiných různých příčin, které jsou individuální.


Při terapii se uvolňuje původ těchto disharmonií, které nastaly v našem životě například v dětství, prenatálním období, při porodu a velmi často v minulých životech. Technikou, kterou klienta provázím, vedu k pochopení a proměně nefunkčních vzorců, která vede k sebeuvědomění a k novému pohledu na situaci. Cílem každé terapie je úleva a uvolnění z tzv. začarovaného kruhu.

candle-5859094_1920.jpg

Jak probíhá terapie?

Terapii poskytuji osobně v Řevnicích u Prahy, telefonicky nebo přes WhatsApp.

Probíhá zhruba 1,5hod,ale je lepší si nechat raději 2.hod volna na dosednutí energií.


Na začátku terapie se klienta ptám, s jakým tématem ke mně přichází. Může to být oblast partnerská, finanční, duchovní, nebo rodová témata, či jakákoli další...

Tím si společně ujasníme záměr terapie a daného tématu.

 
Během terapie společně sestoupíme do hlubších úrovní vědomí a postupně hledáme příčinu daného tématu a to tak, aby si klient naladil na danou záležitost a navnímal ji, kde je ukotvena v těle. S klientem nalézáme příčinu, kterou pojmenujeme a rozklíčujeme. 


Dostáváme se pomyslně zpět po časové stopě do minulosti a do bodu, kdy vznikla daná disharmonie. Může pocházet z tohoto života například z bolestivých událostí prenatálního období, porodu, vlivu rodových linií, nebo témat z minulých životů. Tím, že se dostaneme do příčiny této záležitosti a znovu se na ni podíváme očima našeho přítomného já, ji pomocí vyšší energie a hlubšího vhledu přetransformujeme do nové podoby.


Dochází k pochopení a proměně v dané oblasti, přetvoření a uvolnění nevyhovujících programů a vlivů, které na danou oblast působí. Klient tak může najít nový úhel pohledu a je schopen se osvobodit z nevyhovujícího schématu. 


Výsledkem terapie je úleva a uvolnění starých záležitostí, které už nám neslouží, pochopení, uvědomění příčiny a přeměna vzorců na nové.


Intenzita terapie a čištění jde jen do takové hloubky, jakou dovolí klient.


Je důležité, aby klient po terapii udržoval sám sebe v novém nastavení a dál rozvíjel uvědomění, práci na sobě a začlenil získaná pochopení do své životní cesty.

Jaké nástroje v terapii používám?

Terapie probíhá většinou v sedě, s klientem si popovídám. Vytvářím energeticky bezpečný prostor a pracuji se svým hlasem a mluveným slovem.


Jako doplňující prvky používám automatickou kresbu, kyvadlo, karty, aromaterapii a zvukové ladičky nebo co je aktuálně potřeba.

Kontakt

Veronika Torová

 

Cena terapie za 90 min.: 1 500 Kč,-Kč

Adresa: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 44, Řevnice 252 30

Email: veronikatorova@gmail.com
Telefon a WhatsApp: +420 739 313 889
Číslo účtu: 1411128003/0800

bottom of page